2012 Manitou 5 Ton All-Terrain Forklift

R268,000.00

2012 Manitou 5 Ton All-Terrain Forklift

Long and Short Forks

R268000 ex vat

Category: